Principal Contact

 

Editorial Office of Nano Biomedicine and Engineering

Add: No. 1954 Huashan Road, Xuhui District, Shanghai, China (200030)

Contact Person: Wei Huang, Yuhang Mao, Xiao Zhang

Tel: 008621-62800059

Email: nanobe@sjtu.edu.cn

 

Publisher

Shanghai Jiao Tong University Press

Add: No. 951, Panyu Road, Xuhui District, Shanghai, China (200030)

Email: sjtup@sjtu.edu.cn

 

Support Contact

Technical Support

Email: tech@oa-host.org

 

Website Support by:Weicheng

 

Nano Biomedicine and Engineering.

Copyright © Shanghai Jiao Tong University Press